fonchann service

fonchann universe photo service rates

Fonchann Universe cung cấp dịch vụ chụp hình cá nhân, chụp hình pre-wedding, chụp hình thương mại và các dịch vụ bổ sung về set up bối cảnh. 

Cập nhật: (Tháng 2/2024) Sửa một chút wordings 🥰

DỊCH VỤ CHỤP HÌNH

Báo giá chụp hình đơn, couple, look book thương mại

Fonchann Price list (VIE)-Feb 2024.pdf

DỊCH VỤ CHỤP PRE-WEDDING

Báo giá chụp hình pre-wedding

Pre-wedding Price list (VIE)-Feb 2024.pdf